ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿ

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԸ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ Է`

 

Ռեզիդենտ առեւտրային կազմակերպությունների համար` Ավելացված արժեքի հարկին և (կամ) շահութահարկին,

 

ՀՀ-ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի և ՀՀ-ում որպես նոտար նշանակված նոտարների համար` Ավելացված արժեքի հարկին:

Lawrex.am

Լո Ռեքս ՍՊԸ

ՀՎՀՀ  00158576

Հաշվեհամար 1930071256880100

 

+374 55353692

© 2020 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են