ՍՊԸ պետական գրանցում

Բաժնետիրական ընկերությունների գրանցում

Փոփոխությունների պետական գրանցում                                                             2 աշխ. օր       10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

Մասնակիցների փոփոխության պետական գրանցում                                           2 աշխ. օր      10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում                   2 աշխ.օր       10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների գրառմամբ                           2 աշխ. օր       10,000 ՀՀ դրամ

պայմանավորված պետական գրանցում                                                                                                                                                                                                                    

Լուծարման պետական գրանցում                                                                           1 աշխ. օր       10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

Հասարակական կազմակերպության պետական գրանցում                                10 աշխ. օր       10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

Հասարակական կազմակերպության փոփոխություների                                     10 աշխ. օր       5,000 ՀՀ դրամ

պետական գրանցում                                                                                                                                                                                                                   

Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում                 10 աշխ.օր       5,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                   

Հասարակական կազմակերպության լուծարման գործընթացի մասին      2 աշխ. օր   5,000 ՀՀ դրամ      տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում                  

Հասարակական կազմակերպության լուծարման պետական գրանցում              1 աշխ. օր       5,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                 

Հիմնադրամի պետական գրանցում                                                                                15 օր       10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

Հիմնադրամի փոփոխությունների պետական գրանցում                                             15 օր        5,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                

Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխության պետական գրանցում                         15 օր       5,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                  

Հիմնադրամի լուծարման գործընթացի մասին տեղեկությունների             2 աշխ. օր     5,000 ՀՀ դրամ         գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցում                                                

 

Հիմնադրամի լուծարման պետական գրանցում                                                    1 աշխ. օր       5,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                 

 

Վերակազմակերպում վերակազմակվորման ճանապարհով                               10 աշխ. օր      10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                              90005160719 (առև.)

                                                                                                                                                             5,000 ՀՀ դրամ 

                                                                                                                                    90005160727 (ոչ առև.)                                                                                                        նոր ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Վերակազմակերպում միձուլման ճանապարհով                                                   10 աշխ օր       10,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                               90005160719 (առև.)

                                                                                                                                                               5,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                     90005160727 (ոչ առև.)

                                                                                  նոր ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Վերակազմակերպում միացման ճանապարհով                                                     10 աշխ օր       10,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                     90005160719 (առև.)

                                                                                                                                                             5,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                     90005160727 (ոչ առև.)

Վերակազմակերպում բաժանման ճանապարհով                                                  10 աշխ օր       10,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                     90005160719 (առև.)

                                                                                                                                                              5,000 ՀՀ դրամ 

                                                                                                                                     90005160727 (ոչ առև.)

                                                                                   նոր ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Վերակազմակերպում առանձնացման ճանապարհով                                           10 աշխ օր       10,000 ՀՀ դրամ

                                                                                                                                     90005160719 (առև.)

                                                                                                                                                              5,000 ՀՀ դրամ 

                                                                                                                                                90005160727 (ոչ առև.)

                                                                                  նոր ստեղծվող կազմակերպության համար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Lawrex.am

Լո Ռեքս ՍՊԸ

ՀՎՀՀ  00158576

Հաշվեհամար 1930071256880100

 

+374 55353692

© 2020 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են