Մատակարարման պայմանագիր

Բեռնափոխադրման պայմանագիր

Առաքման պայմանագիր

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր

 

Տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիր

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիր

 

Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Աշխատանքների կատարման պայմանագիր

Աշխատանքային պայմանագիր

Տեղեկատվության չբացահայտման պայմանագիր

Նվիրատվության պայմանագիր

Առուվաճառքի պայմանագիր (անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց)

Բաժնեմասի օտարման պայմանագրեր (նվիրատվություն, առուվաճառք)

Lawrex.am

Լո Ռեքս ՍՊԸ

ՀՎՀՀ  00158576

Հաշվեհամար 1930071256880100

 

+374 55353692

© 2020 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են