Lawrex.am

Լո Ռեքս ՍՊԸ

ՀՎՀՀ  00158576

Հաշվեհամար 1930071256880100

 

+374 55353692

info.lawrex@gmail.com

© 2020 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են 

Մատակարարման պայմանագիր

Բեռնափոխադրման պայմանագիր

Առաքման պայմանագիր

Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր

 

Տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիր

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիր

 

Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր

Աշխատանքների կատարման պայմանագիր

Աշխատանքային պայմանագիր

Տեղեկատվության չբացահայտման պայմանագիր

Նվիրատվության պայմանագիր

Առուվաճառքի պայմանագիր (անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց)

Բաժնեմասի օտարման պայմանագրեր (նվիրատվություն, առուվաճառք)